70% Complete
PROCES PROJEKTOWY

RÓŻNORODNOŚĆ ZAGADNIEŃ PROJEKTOWYCH JAKIMI SIĘ ZAJMUJEMY POZWALA NAM NA KOMPLEKSOWE SPOJRZENIE NA STAWIANE PRZED NAMI ZADANIA. KAŻDY PROJEKT TRAKTUJEMY JAKO ODRĘBNE WYZWANIE I KONSEKWENTNIE POSZUKUJEMY MOŻLIWIE NAJLEPSZEGO ROZWIĄZANIA, MAJĄC ZAWSZE NA WZGLĘDZIE NAJLEPSZY INTERES INWESTORA.

 

NASZA OFERTA OBEJMUJE:

 

+      PROJEKTY BUDYNKÓW  WIELORODZINNYCH
+      PROJEKTY BUDYNKÓW BIUROWYCH
+      PROJEKTY OBIEKTÓW HANDLOWYCH
+      REWITALIZACJA OBIEKTÓW ZABYTKOWYCH
+      PROJEKTY OBIEKTÓW PRZEMYSŁOWYCH
 

PRZYGOTOWUJEMY DOKUMENTACJĘ INWESTYCYJNĄ W ZAKRESIE PROJEKTÓW BUDOWLANYCH, PROJEKTÓW WYKONAWCZYCH ORAZ TECHNOLOGII. WIEMY, JAK ISTOTNA JEST NIE TYLKO DOBRA WSPÓŁPRACA Z KLIENTEM, ALE RÓWNIEŻ PROFESJONALIZM I SKUTECZNOŚĆ CAŁEGO PROCESU INWESTYCYJNEGO NA WSZYSTKICH ETAPACH JEGO POWSTAWANIA. POSIADAMY DOŚWIADCZENIE W PRZEPROWADZANIU W IMIENIU INWESTORA PROCEDUR ADMINISTRACYJNYCH.

 

+      DECYZJE O WARUNKACH ZABUDOWY
+      DECYZJE O LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO
+      DECYZJE O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH
+      POZWOLENIA NA BUDOWĘ
+      DECYZJE TOWARZYSZĄCE
+      POZWOLENIA NA UŻYTKOWANIE
+      UZGODNIENIA Z ORGANAMI I JEDNOSTKAMI URZĘDOWYMI