70% Complete
OFERTA PORTYK ARCHITEKCI

 

 

ZAANGAŻOWANIE, WIELOLETNIA PRAKTYKA ORAZ DOŚWIADCZONY ZESPÓŁ ARCHITEKTÓW POZWALAJĄ NAM DOSTARCZAĆ WYJĄTKOWE ROZWIĄZANIA PROJEKTOWE ODZWIERCIEDLAJĄCE POTRZEBY I ASPIRACJE NASZYCH KLIENTÓW.

 

 

NASZA OFERTA OBEJMUJE:

 

 

+ PROJEKTY BUDYNKÓW WIELORODZINNYCH

+ PROJEKTY BUDYNKÓW BIUROWYCH

+ PROJEKTY OBIEKTÓW HANDLOWYCH

+ REWITALIZACJA OBIEKTÓW ZABYTKOWYCH

+ PROJEKTY OBIEKTÓW PRZEMYSŁOWYCH

+ POMOC W UZGODNIENIACH Z ORGANAMI I JEDNOSTKAMI URZĘDOWYMI

+ POMOC W UZYSKIWANIU DECYZJI O WARUNKACH ZABUDOWY

+ SPORZĄDZANIE KOSZTORYSÓW

+ NADZÓR AUTORSKI I DORADZTWO NA BUDOWIE

+ PROWADZENIE NADZORU INWESTORSKIEGO

+ SPORZĄDZANIE MATERIAŁÓW REKLAMOWYCH PROMUJĄCYCH INWESTYCJĘ

+ DORADZTWO W WYSZUKIWANIU TERENÓW POD INWESTYCJĘ

 

 

PRZEBIEG PROCESU PROJEKTOWEGO:

 

ANALIZA CHŁONNOŚCI DZIAŁKI

PRZED ZAKUPEM DZIAŁKI PRZEZ INWESTORA WYKONUJEMY ANALIZĘ CHŁONNOŚCI, KTÓRA MA NA CELU SPRAWDZENIE JAKI POTENCJAŁ INWESTYCYJNY POSIADA DANA NIERUCHOMOŚĆ. SPRAWDZAMY, JAKĄ FUNKCJĘ MOŻE MIEĆ PRZYSZŁA ZABUDOWA, JAKĄ POWIERZCHNIĘ, ILE KONDYGNACJI I JAK MOŻE BYĆ USYTUOWANA NA DZIAŁCE BUDOWLANEJ. WERYFIKUJEMY RÓWNIEŻ DOSTĘPNOŚĆ MEDIÓW I DOJAZDU DO INWESTYCJI.

 

PROJEKT KONCEPCYJNY

PRACE PROJEKTOWE ROZPOCZYNAMY OD PROJEKTU KONCEPCYJNEGO STARAJĄC SIĘ SPEŁNIĆ OCZEKIWANIA INWESTORA JEDNOCZEŚNIE SUGERUJĄC NAJLEPSZE ROZWIĄZANIA ARCHITEKTONICZNE I TECHNOLOGICZNE. PROJEKTY WYKONUJEMY W TECHNOLOGII 3D, TAK WIĘC KLIENT MA MOŻLIWOŚĆ DOKŁADNEGO ZAPOZNANIA SIĘ Z BUDYNKIEM JUŻ W FAZIE KONCEPCJI.

 

PROJEKT BUDOWLANY

PO AKCEPTACJI KONCEPCJI ZABUDOWY PRZEZ INWESTORA PRZYSTĘPUJEMY DO WYKONYWANIA PROJEKTU BUDOWLANEGO, KTÓRY SKŁADANY JEST TO URZĘDU W CELU UZYSKANIA POZWOLENIA NA BUDOWĘ. W ZALEŻNOŚCI OD POTRZEB INWESTORA KOORDYNUJEMY CAŁY PROCES UZGODNIEŃ URZĘDOWYCH. WSPÓŁPRACUJEMY RÓWNIEŻ Z KANCELARIĄ ADWOKACKĄ, KTÓRA WSPOMAGA NAS I NASZYCH INWESTORÓW W TRUDNYCH SYTUACJACH PRAWNYCH.

 

KARTY KATALOGOWE MIESZKAŃ

NA PODSTAWIE PROJEKTÓW BUDOWLANYCH WYKONUJEMY KATALOGI MIESZKAŃ DLA CELÓW SPRZEDAŻOWYCH I MARKETINGOWYCH. PRZYGOTOWUJEMY RÓWNIEŻ INNE MATERIAŁY REKLAMOWE W ZAKRESIE I FORMIE DOSTOSOWANEJ DO POTRZEB INWESTORA.

 

PROJEKT WYKONAWCZY

PO UZYSKANIU POZWOLENIA NA BUDOWĘ PRZYGOTOWUJEMY PROJEKTY WYKONAWCZE DOSTOSOWANE DO ZAŁOŻONEGO BUDŻETU INWESTYCYJNEGO. WSPÓŁPRACUJEMY WYŁĄCZNIE ZE SPRAWDZONYM ZESPOŁEM INSTALATORÓW I KONSTRUKTORÓW. ZAPEWNIAMY STWORZENIE KOMPLETNEJ I SKOORDYNOWANEJ DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ.

 

PROJEKT PRZETARGOWY

W ZALEŻNOŚCI OD POTRZEB INWESTORA WYKONUJEMY RÓWNIEŻ PROJEKTY PRZETARGOWE SŁUŻĄCE WYŁONIENIU, W DRODZE PRZETARGU, GENERALNEGO WYKONAWCY DLA INWESTYCJI.

 

NADZÓR AUTORSKI

PODCZAS BUDOWY NADZORUJEMY ZGODNOŚĆ WYKONYWANYCH PRAC Z PROJEKTAMI WYKONAWCZYMI, ROZWIĄZUJEMY NA BIEŻĄCO EWENTUALNE PROBLEMY I NIEŚCISŁOŚCI. WSPÓŁPRACUJEMY Z GENERALNYM WYKONAWCĄ I INWESTOREM PODCZAS NARAD KOORDYNACYJNYCH.
 

 

 

Your browser does not support SVG SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI