70% Complete

BUDYNKI KANAŁÓW INFORMACYJNYCH TVP

KONCEPCYJNY PROJEKT KONKURSOWY

WARSZAWA

OPIS PROJEKTU

Głównym założeniem projektu było stworzenie przyjaznej i łatwej w użytkowaniu przestrzeni łączącej funkcje newsowe oraz administracyjno-biurowe jak również ogólnodostępnej przestrzeni publicznej. Celem było także wpisanie projektowanego obiektu w istniejącą zabudowę jednocześnie podkreślając jego charakter i rangę w otoczeniu. Projekt budynku składa się z kilku przenikających się wzajemnie brył. Taki podział przestrzenny jest bezpośrednim odzwierciedleniem zróżnicowania funkcjonalnego wewnątrz budynku. Zaprojektowany obiekt posiada tzw. „podwójną skórę”. Elewację wewnętrzną stanowi ściana obłożona panelami elewacyjnymi, natomiast elewacja zewnętrzna zaprojektowana została jako ściana kurtynowa ze szkła hartowanego. „Podwójna skóra” budynku jest nie tylko przegrodą funkcjonalną, ale również chroni wnętrze przed hałasem z ulicy Woronicza oraz zmiennymi czynnikami atmosferycznymi. Taka elewacja poprawia wydajność energetyczną budynku.

 

 

KATEGORIA: BUDYNEK BIUROWY

RODZAJ: KONCEPCJA

LOKALIZACJA: WARSZAWA, UL. J.P. WORONICZA

LICZBA KONDYGNACJI NADZIEMNYCH: 3-12

LICZBA KONDYGNACJI PODZIEMNYCH: 2

POWIERZCHNIA CAŁKOWITA: 21747 M²

POWIERZCHNIA UŻYTKOWA: 15794 M²