BUDYNKI KANAŁÓW INFORMACYJNYCH TVP

KONCEPCJA

UL. J.P. WORONICZA, WARSZAWA

OPIS PROJEKTU

Głównym założeniem projektu było stworzenie przyjaznej i łatwej w użytkowaniu przestrzeni łączącej funkcje newsowe oraz administracyjno-biurowe jak również ogólnodostępnej przestrzeni publicznej. Celem było także wpisanie projektowanego obiektu w istniejącą zabudowę jednocześnie podkreślając jego charakter i rangę w otoczeniu. Projekt budynku składa się z kilku przenikających się wzajemnie brył. Taki podział przestrzenny jest bezpośrednim odzwierciedleniem zróżnicowania funkcjonalnego wewnątrz budynku. Zaprojektowany obiekt posiada tzw. „podwójną skórę”.

 

Elewację wewnętrzną stanowi ściana obłożona panelami elewacyjnymi, natomiast elewacja zewnętrzna zaprojektowana została jako ściana kurtynowa ze szkła hartowanego. „Podwójna skóra” budynku jest nie tylko przegrodą funkcjonalną, ale również chroni wnętrze przed hałasem z ulicy Woronicza oraz zmiennymi czynnikami atmosferycznymi. Taka elewacja poprawia wydajność energetyczną budynku.KATEGORIA: BUDYNEK BIUROWY

LOKALIZACJA: UL. J.P. WORONICZA, WARSZAWA

LICZBA KONDYGNACJI PODZIEMNYCH: 2

LICZBA KONDYGNACJI NADZIEMNYCH: 3-12

POWIERZCHNIA CAŁKOWITA: 2 1747 m2 m2

POWIERZCHNIA UŻYTKOWA: 1 5794 m2 m2

arrow