BULWARY WIŚLANE

KONKURS FRAGMENTU BULWARÓW WIŚLANYCH

OPIS PROJEKTU

Zaprezentowany projekt koncepcyjny przedstawia zagospodarowanie terenu wzdłuż lewej linii brzegowej Wisły i zakłada wyeksponowanie wartości zarówno turystycznych i rekreacyjnych, jak i historycznych obszaru. Sposób zagospodarowania poszczególnych części jest spójny jako całość, a zarazem każda z nich wyróżnia się swoim własnym charakterem.

 

Obszar zaczyna się od Skweru Kahla, na którym zaprojektowaliśmy maksymalnie wielofunkcyjny zespół obiektów pozwalający temu miejscu żyć przez cały rok. Głównym obiektem jest duże i lekkie zadaszenie membranowe. Dalej poprowadzone zostały ciągi pieszo-rowerowe urozmaicone przez atrakcje dla osób w różnym przedziale wiekowym, a na zakończeniu znajduje się przeprojektowany plac Płyty Desantu oraz Cypel Czerniakowski.

 

Do opracowania został włączony również Rynek Solecki, na którym proponujemy lokalizację obiektu o funkcji infoboxu inwestycyjnego z parkingiem samochodowo-rowerowym w parterze.KATEGORIA: UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ

INWESTOR: KONKURS FRAGMENTU BULWARÓW WIŚLANYCH

arrow