BUDYNKI WIELORODZINNE Z LOKALAMI USŁUGOWYMI – RÓWNOLEGŁA

INWESTOR: VICTORIA DOM S.A.

UL. RÓWNOLEGŁA/SZYBKA, WARSZAWA

OPIS PROJEKTU

Inwestycja obejmuje budowę 2 budynków wielorodzinnych.

 

Budynek I

 

Budynek mieszkalny został zaprojektowany na terenie warszawskiej dzielnicy włochy, przy ul. Równoległej. budynek w kształcie litery „c” ma 6 kondygnacji nadziemnych i 1 kondygnację podziemną. wejścia do lokali usługowych oraz klatek schodowych zostały zaprojektowane od strony dziedzińca. W sumie zaprojektowano 179 miejsc parkingowych, w tym 121 w garażu podziemnym i 58 na terenie działki. kolorystyka budynku utrzymana jest w barwach szarości. na elewacji zostały zaprojektowane dwa typy balkonów – z balustradą pełną oraz z balustradą z wypełnieniem z siatki cięto ciągnionej.

 

Budynek II

 

Inwestycja obejmuje budowę budynku mieszkalnego wielorodzinnego z garażem podziemnym wraz z towarzyszącą infrastrukturą techniczną oraz instalacją gazu. Projektowany budynek ma 6 kondygnacji nadziemnych i jedną kondygnację podziemną. Wejścia do budynku prowadzone są z wewnętrznej drogi, pełniącej funkcję ciągu pieszo-jezdnego. Główne wejścia do części mieszkalnych budynku prowadzą do dwóch klatek schodowych. Klatkę A obsługują 2 wejścia – jedno od strony południowej, a drugie od strony dziedzińca. Oba wejścia znajdują się naprzeciw siebie i prowadzą bezpośrednio do przedsionka o podłużnym kształcie. Do klatki B dotrzeć można jednym wejściem na ścianie zachodniej, od ulicy Szybkiej.

 

Cześć nadziemna budynku rozplanowana jest na planie litery ‘L’, usytuowana dłuższym bokiem od strony ulicy Szybkiej. Krótsza część, elewacja południowa, znajduje się naprzeciw istniejącego budynku 1 etapu. Wzdłuż obu elewacji biegną drogi wewnętrzne, prowadzące do zespołów miejsc parkingowych. Na terenie projektowane są elementy infrastruktury, takie jak wiata śmietnikowa czy obudowy otworów kompensacyjnych, a także mała architektura i zieleń ozdobna.

 

Na 6 kondygnacjach obiektu rozplanowano 111 mieszkań. Na każdej kondygnacji znajdują się również komórki lokatorskie, a na parterze dodatkowo pomieszczenie śmietnika i pomieszczenie ochrony. Wszystkie kondygnacje obsługiwane są przez 2 piony komunikacyjne – zamknięte klatki schodowe z windami, dodatkowo projektowana jest 3 klatka schodowa bez windy z dostępem jedynie do kondygnacji podziemnej. Do każdego mieszkania na piętrze przynależy minimum jeden balkon, a dla mieszkań na parterze wydzielone zostały ogródki lokatorskie.

 

Wszystkie pomieszczenia techniczne obsługujące budynek znajdują się na kondygnacji podziemnej. Kondygnacja podziemna mieści również zespoły komórek lokatorskich, boksów rowerowych oraz 96 miejsc parkingowych, w tym część w formie platform niezależnych.KATEGORIA: BUDYNKI MIESZKALNE WIELORODZINE

INWESTOR: VICTORIA DOM S.A.

LOKALIZACJA: UL. RÓWNOLEGŁA/SZYBKA, WARSZAWA

LICZBA MIESZKAŃ: BUDYNEK I - 177, BUDYNEK II - 111

LICZBA KONDYGNACJI NADZIEMNYCH: 6

POWIERZCHNIA CAŁKOWITA: BUDYNEK I - 14 785 m2, BUDYNEK II - 10 151 m2

POWIERZCHNIA UŻYTKOWA: BUDYNEK I - 8 080 m2, BUDYNEK II - 5 038 m2

arrow