70% Complete

BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY Z GARAŻEM PODZIEMNYM. BŁONIE

INWESTOR: BŁONIE VFM

BŁONIE

OPIS PROJEKTU

Inwestycja obejmuje budowę jednego budynku mieszkalnego wielorodzinnego z garażem podziemnym. Projektowany budynek będzie miał V kondygnacji nadziemnych, z lokalnym obniżeniem części centralnej do IV kondygnacji, oraz jedną kondygnację techniczną z pomieszczeniem kotłowni. Projektowana jest jedna kondygnacja garażu podziemnego ze zjazdem z drogi wewnętrznej.

 

Przed budynkiem utworzony zostanie dziedziniec otwierający się na ulicę Wiejską. Planowane są zespoły miejsc postojowych, dodatkowo teren będzie urozmaicony zielenią urządzoną, ścieżkami rekreacyjnymi oraz placem zabaw. Rozmieszczone zostaną również elementy infrastruktury (wiata śmietnikowa, wiata rowerowa) i mała architektura.

 

Elewacje wschodnia, północna oraz południowa urozmaicone są rzędami balkonów, których płyty projektowane są jako betonowe prefabrykowane. Balustrady do balkonów projektuje się jako szklane w dwóch kolorach barwionego szkła. Zachodnia elewacja frontowa od strony ulicy Wiejskiej, charakteryzuje się nieregularnym układem loggi. Wykończenie elewacji projektuje się jako tynk w kolorze grafitowym z boniami, a wnęki loggi kontrastowo w tynku białym.

 

KATEGORIA: BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY

INWESTOR: BŁONIE VFM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA

LOKALIZACJA: BŁONIE, ULICA WIEJSKA

LICZBA MIESZKAŃ: 89

LICZBA KONDYGNACJI NADZIEMNYCH: 5, Z LOKALNYM OBNIŻENIEM DO 4

POWIERZCHNIA CAŁKOWITA: ok 7290 M2

POWIERZCHNIA UŻYTKOWA: ok 4520 M2