BUDYNKI WIELORODZINNE Z GARAŻEM PODZIEMNYM – BŁONIE

INWESTOR: BŁONIE VFM SP. Z O.O.

UL. WIEJSKA, BŁONIE

OPIS PROJEKTU

Inwestycja obejmuje budowę dwóch budynków mieszkalnych wielorodzinnych z garażem podziemnym.

 

Budynek I

 

Projektowany budynek będzie miał V kondygnacji nadziemnych, z lokalnym obniżeniem części centralnej do IV kondygnacji, oraz jedną kondygnację techniczną z pomieszczeniem kotłowni. Projektowana jest jedna kondygnacja garażu podziemnego ze zjazdem z drogi wewnętrznej. Przed budynkiem utworzony zostanie dziedziniec otwierający się na ulicę Wiejską. Planowane są zespoły miejsc postojowych, dodatkowo teren będzie urozmaicony zielenią urządzoną, ścieżkami rekreacyjnymi oraz placem zabaw. Rozmieszczone zostaną również elementy infrastruktury (wiata śmietnikowa, wiata rowerowa) i mała architektura.

 

Elewacje wschodnia, północna oraz południowa urozmaicone są rzędami balkonów, których płyty projektowane są jako betonowe prefabrykowane. Balustrady do balkonów projektuje się jako szklane w dwóch kolorach barwionego szkła. Zachodnia elewacja frontowa od strony ulicy Wiejskiej, charakteryzuje się nieregularnym układem loggi. Wykończenie elewacji projektuje się jako tynk w kolorze grafitowym z boniami, a wnęki loggi kontrastowo w tynku białym.

 

Budynek II

 

Inwestycja obejmuje budowę budynku mieszkalnego wielorodzinnego z garażem podziemnym wraz z towarzyszącą infrastrukturą techniczną oraz instalacją gazu. Projektowany budynek ma 5 kondygnacji nadziemnych i jedną kondygnację techniczną- kotłownię. Projektowana jest jedna kondygnacja garażu podziemnego ze zjazdem z drogi wewnętrznej. Zjazd na działkę zlokalizowany jest od strony ul. Wiejskiej. Dostęp do wejść jest zapewniony poprzez chodniki prowadzone od wewnętrznego ciągu pieszo-jezdnego obsługującego również parking. Główne wejścia do części mieszkalnych budynku prowadzą do dwóch klatek schodowych. Każdą klatkę obsługuje 1 wejście zlokalizowane od strony dziedzińca prowadzące do przedsionka. Klatka A- jedno na ścianie południowej, klatka B- jedno na ścianie zachodniej.

 

Budynek rozplanowany jest na planie litery ‘L’ z wewnętrznym półotwartym dziedzińcem otwierającym się na ul. Wiejską. Wzdłuż elewacji południowej i zachodniej biegną drogi wewnętrzne prowadzące do zespołów miejsc parkingowych oraz droga pożarowa wraz z zawrotką obsługującą inwestycję. Na terenie projektowane są elementy infrastruktury, takie jak wiata śmietnikowa, wiata rowerowa, obudowa otworu kompensacyjnego, a także mała architektura i zieleń urządzona.

 

Na 5 kondygnacjach obiektu rozplanowano 59 mieszkań. Na każdej kondygnacji znajdują się również komórki lokatorskie, a na parterze dodatkowo pomieszczenie wózkowni. Wszystkie kondygnacje obsługiwane są przez 2 piony komunikacyjne – zamknięte klatki schodowe z windami. Do każdego mieszkania na piętrze przynależy minimum jeden balkon lub loggia, a dla mieszkań na parterze wydzielone zostały ogródki lokatorskie. Wszystkie pomieszczenia techniczne obsługujące budynek znajdują się na kondygnacji podziemnej. W obszarze hali garażu zapewniono 28 miejsc parkingowych. Kondygnacja podziemna mieści również boksy rowerowe przynależące do części miejsc parkingowych i wieszaki na rower.

 

Elewacja wschodnia, północna oraz południowa urozmaicone są balkonami o szklanych balustradach mocowanych do czoła balkonu z dolną listwą aluminiową. Zachodnia elewacja frontowa od strony ul. Wiejskiej charakteryzuje się nieregularnym układem kolorystycznym. Wykończenie elewacji projektuje się jako tynk w kolorze grafitowym wraz z boniami i tynk w kolorze białym.KATEGORIA: BUDYNKI MIESZKALNE WIELORODZINNE

INWESTOR: VFM SP. Z O.O.

LOKALIZACJA: UL. WIEJSKA, BŁONIE

LICZBA MIESZKAŃ: Budynek I - 89, Budynek II - 59

LICZBA KONDYGNACJI NADZIEMNYCH: Budynek I - 5 / 4, Budynek II - 5

POWIERZCHNIA CAŁKOWITA: Budynek I - ok 7290 m2, Budynek II - 5 199 m2

POWIERZCHNIA UŻYTKOWA: Budynek I - ok 4520 m2, Budynek II - 2 994 m2

arrow