70% Complete
PROCES PROJEKTOWY

RÓŻNORODNOŚĆ ZAGADNIEŃ PROJEKTOWYCH JAKIMI SIĘ ZAJMUJEMY POZWALA NAM NA KOMPLEKSOWE SPOJRZENIE NA STAWIANE PRZED NAMI ZADANIA. KAŻDY PROJEKT TRAKTUJEMY JAKO ODRĘBNE WYZWANIE I KONSEKWENTNIE POSZUKUJEMY MOŻLIWIE NAJLEPSZEGO ROZWIĄZANIA, MAJĄC ZAWSZE NA WZGLĘDZIE NAJLEPSZY INTERES INWESTORA.

 

NASZA OFERTA OBEJMUJE:

 

+ PROJEKTY BUDYNKÓW WIELORODZINNYCH
+ PROJEKTY BUDYNKÓW BIUROWYCH
+ PROJEKTY OBIEKTÓW HANDLOWYCH
+ REWITALIZACJA OBIEKTÓW ZABYTKOWYCH
+ PROJEKTY OBIEKTÓW PRZEMYSŁOWYCH
 

PRZYGOTOWUJEMY DOKUMENTACJĘ INWESTYCYJNĄ W ZAKRESIE PROJEKTÓW BUDOWLANYCH, PROJEKTÓW WYKONAWCZYCH ORAZ TECHNOLOGII. WIEMY, JAK ISTOTNA JEST NIE TYLKO DOBRA WSPÓŁPRACA Z KLIENTEM, ALE RÓWNIEŻ PROFESJONALIZM I SKUTECZNOŚĆ CAŁEGO PROCESU INWESTYCYJNEGO NA WSZYSTKICH ETAPACH JEGO POWSTAWANIA. POSIADAMY DOŚWIADCZENIE W PRZEPROWADZANIU W IMIENIU INWESTORA PROCEDUR ADMINISTRACYJNYCH.

 

+ DECYZJE O WARUNKACH ZABUDOWY
+ DECYZJE O LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO
+ DECYZJE O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH
+ POZWOLENIA NA BUDOWĘ
+ DECYZJE TOWARZYSZĄCE
+ POZWOLENIA NA UŻYTKOWANIE
+ UZGODNIENIA Z ORGANAMI I JEDNOSTKAMI URZĘDOWYMI